byggtjenester

Bemanning innen bygg og anlegg

Økt spesialisering – økt kontroll og inntjening

Byggebransjen i Norge henger etter med produktivitetsveksten i forhold til de fleste andre bransjer. Mye av årsaken kan ligge i at entreprenørene tradisjonelt sett favner om for mye og skal gjøre det meste selv. Ergane Bygg sine kunder har forstått verdien av spesialisering. Når vi tar ansvar for betongarbeidene og tømrerarbeidene så kan du fokusere på prosjektstyring, koordinering, fremdrift og kostnadskontroll.

Av tømrerarbeider leverer vi:
· Innvendige vegger
· Klimaskall
· Innsetting av dører og vinduer
· Montering av fasadeplater

Av betongarbeider leverer vi:
· Ringmurer og fundamenter
· Parkeringskjellere/boligblokker
/næringsbygg

Loading