servicetjenester

Vi tar hånd om vedlikehold og service

Kontroll, vedlikehold og andre ettermarkedsoppgaver er oppdrag som kan bli alt for tidkrevende for en bedrift. En stor personaldatabase og mye utstyr gjør at vi har de rette ressursene for å ta hånd om en rekke typer serviceoppdrag både i Norge og Skandinavia forøvrig.

Vi gjør umulig logistikk mulig

Logistikk kan være komplisert og krevende når det gjelder ressurser og tidsbruk, og ligger gjerne utenfor en bedrifts kjernevirksomhet. Vi har tilgang til nødvendig utstyr som vinsjer, løftekraner, gaffeltrucker, lastebiler og terrengkjøretøy. Og ikke minst så har vi personal til å håndtere de respektive maskiner og kjøretøy. Våre medarbeidere er også godt kjent med rutiner for helikopterfrakt.

Loading